Educadansa
a les Xarxes Socials

Qui som?

Educadansa és una societat creada el 2007 que treballa per difondre e impulsar l’art de la dansa, donant importància no només el moviment sinó a la cura del propi cos.

Què oferim?

Educadansa ofereix un aprenentatge artístic, creatiu i cultural que repercuteixi d’una manera positiva en l’estat físic i emocional de cadascun de nosaltres. Amb aquest aprenentatge donem l’oportunitat de conèixer el món de la dansa i tot el que aquesta implica. També donem les eines adequades per treballar el propi cos, aspecte imprescindible en la dansa i de gran importància en la nostra vida quotidiana. Transmetem al nen l’energia de la dansa i el moviment per tal d’aconseguir un millor rendiment des del punt de vista motriu, intel.lectual i emocional.

Com ho fem?

Educansa, és una societat que ha creat escola dins els col.legis i altres col.lectius, i per tant no necessita un espai físic on desenvolupar les seves activitats. Són els nostres mestres els que es desplacen als diferents espais: escoles, centres cívics, poliesportius, etc.

A qui va dirigit?

Les activitats d’Educadansa van dirigides a col.lectius de diferents edats:

Nens i nenes en edat escolar
A l’igual que l’educació no s’imparteix només escola, la cultura no es patrimoni dels llibres i dels museus. L’interès per la cultura comença a manifestar-se des de les primeres edats a través de les experiències i els aprenentatges que els nens i nenes adquireixen a l’escola. Educadansa vol aprofitar i potenciar aquest interès i dirigir-lo d’una manera lúdica i engrescadora cap el món de la dansa. A partir dels tres anys, els nens i les nenes poden començar la descoberta de diferents moviments, pautats o no, per tal d’iniciar-se en el treball postural. A mesura que van creixent, les pautes de moviment i el treball del cos aniran agafant més força i rigor. Educadansa té molt clar que l’estima que els nostres mestres-artistes senten per la dansa és la millor manera d’afavorir l’aprenentatge dels nostres alumnes. Segurament aquells que no estimen la dansa és perquè no han tingut l’oportunitat de conèixer-la.

Qui ens diu que no estem rodejats de petits artistes?

Persones adultes
Amb les persones adultes, Educadansa pretén difondre, fer conèixer e impulsar la dansa, sempre cercant la cura del propi cos, a vegades tant oblidat. Dirigim aquest aprenentatge als pares i a les mares que vulguin fer activitats de dansa dins l’escola dels seus fills. En aquest cas, el grup d’adults trien la varietat de dansa que volen fer i Educadansa proporciona els mestres adequats per poder-la fer de manera amena i motivadora.

© Educadansa, S.C | Telèfons 627 78 35 68 - 629 20 06 27 |  info@educadansa.com
Designed by HAM&WEBS